Ikon för Rikstermbanken

afaki

svensk term: afaki
definition:

avsaknad av ögonlins

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008