Ikon för Rikstermbanken

adrenergikum

svensk term: adrenergikum
definition:

Substans som har samma effekt som de kroppsegna substanserna adrenalin och noradrenalin. Dessa substanser aktiverar det sympatiska nervsystemet och ger effekter såsom sammandragning av blodkärlen, ökat blodtryck, ökad hjärtverksamhet, vidgning av luftrören och ökad muskelspänning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008