Ikon för Rikstermbanken

adhesionsmolekyler

svensk term: adhesionsmolekyler
definition:

grupp av molekylära strukturer, glykoproteiner, som sitter på den yttre cellväggen på till exempel en bakterie

anmärkning:

Dessa styr adhesionsprocesser, det vill säga cellernas förmåga att fästa på något, vilket möjliggör vidhäftning på t.ex. en kärlvägg.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008