Ikon för Rikstermbanken

adenom

svensk term: adenom [-å:’m] 
definition:

godartad tumör som drabbar körtlar

anmärkning:

Det är ofta ganska ofarligt i sig, men kan vara ett förstadium till cancer. Ett prostataadenom innebär alltså en godartad förstoring av prostatan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008