Ikon för Rikstermbanken

adenin

svensk term: adenin
förklaring:

Adenin är en molekyl som ingår i DNA och RNA. I DNA sitter adenin parvis med tymin. I DNA finns vår arvsmassa lagrad. RNA används för att omvandla informationen i DNA till proteiner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008