Ikon för Rikstermbanken

additiv effekt

svensk term: additiv effekt
förklaring:

Då två substanser tillsammans ger upphov till en effekt, som motsvarar summan av effekterna som substanserna ger upphov till var för sig.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008