Ikon för Rikstermbanken

acne vulgaris

svenska termer: acne vulgaris
acne simplex
förklaring:

Den vanliga formen av finnar, även kallade ungdomsfinnar.

latinska termer: acne vulgaris
acne simplex
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008