Ikon för Rikstermbanken

aciditet

svenska termer: aciditet
surhetsgrad
förklaring:

Aciditet kan syfta till mängden vätejoner i en lösning vilket mäts med hjälp av pH. Ju fler vätejoner desto surare.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008