Ikon för Rikstermbanken

absolut neutrofiltal

svenska termer: absolut neutrofiltal
ANC
definition:

mått på hur väl benmärgen fungerar

anmärkning:

ANC används bl.a. för att utvärdera olika cellgifters effekt på leukemi, blodcancer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008