Ikon för Rikstermbanken

Zollinger-Ellisons syndrom

svenska termer: Zollinger-Ellisons syndrom
gastrinom
definition:

tumör som ofta sitter i bukspottkörteln och producerar hormonet gastrin

anmärkning:

Gastrin stimulerar utsöndring av saltsyra i magsäcken vilket orsakar återkommande magsår. Syndromet kan även ge diarré. Magsåren kan behandlas med s.k. protonpumpshämmare som minskar saltsyraproduktionen. Tumören kan avlägsnas med kirurgi.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008