Ikon för Rikstermbanken

Yersinia enterocolitica

svensk term: Yersinia enterocolitica
förklaring:

Bakterie som kan orsaka diarré. Smittan sprids i regel via föda eller vatten. Karaktäristiskt för en infektion med Yersinia enterocolitica är ett akut insjuknande med diarré, kräkningar och buksmärtor som liknar smärtorna vid en blindtarmsinflammation. Behandling med antibiotika ges i regel inte.

latinsk term: Yersinia enterocolitica
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008