Ikon för Rikstermbanken

Wegeners granulomatos

svenska termer: Wegeners granulomatos
Wegeners sjukdom
definition:

inflammatorisk sjukdom, där immunförsvaret orsakar en inflammation i blodkärlen

anmärkning:

Sjukdomen ger upphov till sår i bl.a. luftrören, men drabbar också ögon, lungor och njurar. Sjukdomen behandlas med läkemedel som hämmar immunförsvaret.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008