Ikon för Rikstermbanken

Vibrio cholerae

svensk term: Vibrio cholerae
förklaring:

Bakterie som orsakar kolera. Smittan sprids i regel via vatten som förorenats med avloppsvatten, vilket gör att det i Sverige är mycket liten risk för smittspridning. Kolera medför extrem uttorkning som kan leda till döden inom några timmar om ingen behandling ges. Behandlingen går i första hand ut på att ersätta den vätske- och saltförlust man drabbats av, men även att med hjälp av antibiotika döda bakterien.

latinsk term: Vibrio cholerae
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008