Ikon för Rikstermbanken

Veillonella parvula

svensk term: Veillonella parvula
förklaring:

Bakterie som finns normalt i kroppen och ingår i kroppens egen tarmflora. Infektioner orsakade av Veillonella parvula är ovanliga men i sällsynta fall kan bakterien ge upphov till bland annat luftvägsinfektioner. Infektion orsakad av Veillonella parvula kan behandlas med antibiotika.

latinsk term: Veillonella parvula
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008