Ikon för Rikstermbanken

T Tmax

svensk term: T Tmax
definition:

den tid det tar från att man tagit ett läkemedel, till dess att den högsta koncentrationen av läkemedel i blodet uppnåtts

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008