Ikon för Rikstermbanken

TWAR

svensk term: TWAR
förklaring:

TWAR är ett gammalt namn på lunginflammation orsakad av bakterien Chlamydia pneumoniae. TWAR är i allmänhet en ganska mild form av lunginflammation som ofta inte behöver behandlas, även om det också finns en allvarligare variant.

se även:
engelska termer: TaiWan Acute Respiratory infection
TWAR
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008