Ikon för Rikstermbanken

TNF

svenska termer: TNF
tumörnekrosfaktor
förklaring:

En grupp proteiner som är en del i kroppens försvar mot virus och tumörer. Deras uppgift är att attackera de celler som antingen är angripna av virus eller som är tumörceller. TNF påverkar även omsättningen av protein och fett i kroppen. Vid ledgångsreumatism kan TNF vara överaktiva, varför man har utvecklat läkemedel som hämmar dessa protein. Dessa läkemedel kallas TNF-hämmare.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008