Ikon för Rikstermbanken

TIA

svenska termer: TIA
transitorisk ischemisk attack
definition:

övergående attack med hämmat blodflöde i delar av hjärnan

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008