Ikon för Rikstermbanken

T-våg

svensk term: T-våg
förklaring:

T-vågen i ett EKG beskriver kammarrepolarisering, det vill säga hur kammaren återhämtar sig efter att den elektriska impulsen gått igenom kammaren.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008