Ikon för Rikstermbanken

Serratia

svensk term: Serratia
förklaring:

Släkte av bakteriearter där två arter är av intresse. De kan båda orsaka sjukdomar hos patienter som redan ligger på sjukhus, till exempel urinvägsinfektioner och infektioner i sår.

latinsk term: Serratia
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008