Ikon för Rikstermbanken

SPC

svenska termer: SPC
produktresumé
definition:

dokument som innehåller information som är viktig för användningen av ett läkemedel

anmärkning:

Detta ligger till grund för ett läkemedels Fass-text. Informationen riktar sig till personalen inom hälso- och sjukvården.

engelska termer: summary of product characteristics
SPC
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008