Ikon för Rikstermbanken

SHBG

svensk term: SHBG
förklaring:

SHBG är ett protein som finns i blodet. Dess uppgift är att transportera sexualhormoner, såsom testosteron. När man äter p-piller kan halterna av SHBG öka, vilket ofta medför en minskad testosteronhalt. Detta medför i sin tur en minskad sexlust.

engelska termer: sex hormone binding globulin
SHBG
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008