Ikon för Rikstermbanken

Raynauds sjukdom

svensk term: Raynauds sjukdom
definition:

kramp i perifera blodkärl, framförallt i fingrarna

anmärkning:

Leder till att fingrarna attackvis blir vita och kalla. Orsaken är okänd och det är främst kvinnor som drabbas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008