Ikon för Rikstermbanken

REM-sömn

svensk term: REM-sömn
definition:

det sömnstadium då hjärnan är som mest aktiv

anmärkning:

REM-sömnen varar 5–10 minuter under 3–5 perioder per natt och kännetecknas av snabba ögonrörelser och regelbunden andning. REM-sömnen anses viktig för inlärningsprocesser.

REM är en förkortning för Rapid Eye Movement.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008