Ikon för Rikstermbanken

R-faktor

svenska termer: R-faktor
resistensfaktor
förklaring:

Plasmider är små paket med arvsmassa som bakterier kan skicka till andra bakterier. Vissa plasmider innehåller arvsmassa som gör bakterierna resistenta mot något antibiotikum. När en sådan plasmid skickas runt i en grupp bakterier sprids resistensegenskapen effektivt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008