Ikon för Rikstermbanken

Quinckes ödem

svensk term: Quinckes ödem
definition:

kortvarig och begränsad svullnad som ofta är allergiorsakad

anmärkning:

Svullnaden som uppkommer snabbt drabbar främst huden, speciellt ansikte och fingerleder. Vid allvarligare fall kan munhålan och strupen drabbas med risk för kvävning som följd.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008