Ikon för Rikstermbanken

QRS-intervall

svensk term: QRS-intervall
användningsområde: i ett EKG
definition:

den tid det tar för en elektrisk impuls att spridas i hjärtats kammare, vilket motsvarar den tid det tar för kammaren att dras samman för att pumpa ut blod i kroppen

anmärkning:

Normalt är ett QRS-intervall mellan 0,08–0,11 sekunder långt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008