Ikon för Rikstermbanken

Pseudotumor cerebri

svensk term: Pseudotumor cerebri
förklaring:

För högt tryck i centrala nervsystemet. Detta kan leda till synförändringar, kräkningar, tinnitus, nackvärk, ljuskänslighet och i sällsynta fall vakenhetssänkning.

latinsk term: Pseudotumor cerebri
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008