Ikon för Rikstermbanken

Prader–Willis syndrom

svensk term: Prader–Willis syndrom
förklaring:

Medfött syndrom orsakat av en kromosomskada. De vanligaste symtomen är utvecklingsstörning, dålig motorik samt oförmåga att känna mättnad.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008