Ikon för Rikstermbanken

Porphyromonas asaccharolytica

svensk term: Porphyromonas asaccharolytica
förklaring:

Bakterie som förekommer normalt hos människan. Den kan även orsaka infektioner, bland annat i nedre luftvägarna och munhålan.

latinsk term: Porphyromonas asaccharolytica
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008