Ikon för Rikstermbanken

Politzers prov

svenska termer: Politzers prov
Politzerblåsning
definition:

test som prövar funktionen hos örontrumpeten genom luftinblåsning

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008