Ikon för Rikstermbanken

PenSet

svensk term: PenSet
definition:

hjälpmedel för att kunna spruta in läkemedel, vanligtvis insulin, under huden via en nål

anmärkning:

Penset ser ut som en penna och dosen kan lätt justeras genom att man vrider på en dosväljare.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008