Ikon för Rikstermbanken

Pearl-index

svensk term: Pearl-index
definition:

mått på hur säkert ett preventivmedel är

anmärkning:

Det anger hur många som skulle bli gravida om 100 par använde sig av preventivmetoden i ett år.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008