Ikon för Rikstermbanken

PSA

svenska termer: PSA
prostataspecifikt antigen
definition:

markör för framför allt prostatacancer

anmärkning:

Det betyder att man genom att mäta halten PSA i blodet kan få en indikation på om man har prostatacancer eller inte. Det är dock viktigt att känna till att förhöjda halter av PSA kan orsakas av andra saker än prostatacancer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008