Ikon för Rikstermbanken

PK/PD

svenska termer: PK/PD
farmakokinetik/farmakodynamik
definition:

ämnesområde inom läkemedelsforskning som syftar till att fastställa samband mellan den dos som ges av ett visst läkemedel, den koncentration man får i blodet och den effekt man får av läkemedlet

engelsk term: pharmacokinetics/pharmacodynamics
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008