Ikon för Rikstermbanken

NSAID

svensk term: NSAID
förklaring:

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Dessa läkemedel motverkar inflammation genom att hämma bildningen av inflammatoriska ämnen i kroppen. Samtidigt kan de också sänka feber och minska smärta.

se även:
engelsk term: non steroidal anti-inflammatory drugs
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008