Ikon för Rikstermbanken

NK-celler

svenska termer: NK-celler
naturliga mördarceller
förklaring:

Utgör en del av immunförsvaret. NK-cellerna är specialiserade på att ta hand om virusinfekterade celler samt tumörceller.

engelsk term: natural killer cells
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008