Ikon för Rikstermbanken

MRSA

svenska termer: MRSA
meticillinresistenta Staphylococcus aureus
definition:

stammar av bakterien Stapylococcus aureus som är motståndskraftiga mot stafylokockpenicillin

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008