Ikon för Rikstermbanken

MIC

svensk term: MIC
förklaring:

MIC anger den koncentration av ett visst antibiotikum som man minst måste ha i blodet för att förhindra en viss bakterie från att växa. MIC är på så sätt ett mått på hur känslig en bakterie är för ett visst antibiotikum; ju lägre värde, desto känsligare är bakterien.

engelska termer: minimal inhibitory concentration
MIC
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008