Ikon för Rikstermbanken

Leptospira interrogans

svensk term: Leptospira interrogans
förklaring:

Bakterie som orsakar sjukdomen leptospiros (andra namn är Weils sjukdom, fältfeber eller helt enkelt leptospirainfektion). Smittan sprids i regel via vatten som förorenats med urin från råttor som bär på bakterien. Symtomen varierar från milda influensabesvär till blodförgiftning och gulsot. Man tror att dödligheten är cirka 5–10 %. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

latinsk term: Leptospira interrogans
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008