Ikon för Rikstermbanken

Langerhans celler

svensk term: Langerhans celler
definition:

immunologiska celler i epidermis (hudens yttersta celllager) som är aktiva vid kontaktallergiska reaktioner

anmärkning:

Dessa celler sammanför antigenet som bildas vid allergiska reaktioner med T-lymfocyter (vita blodkroppar) och andra immunologiska celler.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008