Ikon för Rikstermbanken

L-dopa

svenska termer: L-dopa
levodopa
definition:

förstadium till signalsubstansen dopamin

anmärkning:

Dopamin behövs bl.a. för att man ska kunna kontrollera musklerna. Vid t.ex. Parkinsons sjukdom minskar dopaminhalterna. Då kan L-dopa ges för att minska symtomen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008