Ikon för Rikstermbanken

IGFD

svensk term: IGFD
förklaring:

En tillväxtsjukdom. Tillståndet består av att man har brist på tillväxthormonet IGF-1. Bristen ger upphov till att barn inte växer i samma takt som jämnåriga.

engelska termer: Insulin-like Growth Factor Defiency
IGFD
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008