Ikon för Rikstermbanken

ICSI

svenska termer: ICSI
intra-cytoplasmatisk spermieinjektion
definition:

metod för att utföra en konstgjord befruktning, när problemet ligger hos mannen

anmärkning:

Metoden går ut på att man injicerar en spermie i ett ägg, som då blir befruktat. Sedan placeras ägget in i kvinnans livmoder.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008