Ikon för Rikstermbanken

Haemophilus ducreyi

svensk term: Haemophilus ducreyi
förklaring:

Bakterie som orsakar sjukdomen ulcus molle (en infektion som kännetecknas av mjuka, variga sår på könsorganen). Bakterien sprids via sexuell kontakt. Vanligt förekommande i en del tropiska länder men ovanlig här Skandinavien. Infektionen kan behandlas med antibiotika.

latinsk term: Haemophilus ducreyi
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008