Ikon för Rikstermbanken

HCV

svenska termer: HCV
hepatit C-virus
förklaring:

Hepatit C, som är en leverinflammation, orsakas av ett så kallat flavivirus. Vanligaste smittvägen för viruset är genom blodtransfusion, intravenöst narkotikamissbruk eller via sexuell kontakt. Leverinflammationen kan utvecklas och bli kronisk.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008