Ikon för Rikstermbanken

H₂-receptorantagonist

svensk term: H₂-receptorantagonist
definition:

ämne som binder till H₂-receptorer (histamin 2-receptorer) och därmed hämmar effekten av histamin

anmärkning:

Histamin är ett ämne som finns naturligt i kroppen. H₂-receptorer finns i magsäcken och då de stimuleras av histamin frisätts magsyra. Vid magsår kan man minska magsyraproduktionen med H₂-receptorantagonister och underlätta läkningen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008