Ikon för Rikstermbanken

H⁺:,K⁺:-ATPas

svenska termer: H⁺:,K⁺:-ATPas
protonpump
definition:

protein som sitter i cellväggen i magsäckens parietalceller där det pumpar ut väte, H⁺:, i magsäcken samtidigt som kalium, K⁺:, pumpas in i parietalcellen

anmärkning:

Detta protein kräver energi i form av ATP (adenosintrifosfat) för att fungera, därav namnet ATPas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008