Ikon för Rikstermbanken

Goodpastures syndrom

svensk term: Goodpastures syndrom
definition:

ovanlig sjukdom vars främsta symtom är blodiga upphostningar och akut njursvikt

anmärkning:

Orsaken till sjukdomen är ej känd. Den kan behandlas med cellgifter, kortison, eller s.k. plasmaferes, där man byter ut blodplasman.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008