Ikon för Rikstermbanken

Gleason

svensk term: Gleason
definition:

graderingsskala för prostatatumörer

anmärkning:

Skalan går från 1 till 10, och ju högre värdet är desto aggressivare är tumören. Poängen bedöms utifrån likheten med vanliga prostataceller. Om tumörcellerna är väldigt lika prostatacellerna så blir Gleason-poängen låg.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008